REDAKCJA I KOREKTA

Oferujemy profesjonalną redakcję i korektę Twojego tekstu.

Redagujemy wszystkie rodzaje teksów

literackie

naukowe

dziennikarskie

eksperckie

blogowe

podróżnicze

I cokolwiek jeszcze napiszesz :)

REDAKCJA to praca z tekstem na poziomie jego struktury, treści, spójności i logiczności, a także budowy zdań i ich poprawności.

Czyli w procesie redakcji redaktorka Joanna Nałęcz spojrzy na Twój najpierw całościowo, sprawdzi, czy jest logiczny, czy temat przewodni jest dla czytelnika jasny i jeśli nie jest i Twój tekst wymaga zmian np. skrótów albo wręcz przeciwnie, dopisania fragmentów, przestawienia akapitów, zmiany kolejności rozdziałów czy paragrafów, zaproponuje konieczne zmiany.

Potem przyjrzy się tekstowi bliżej i będzie pracować nad jego językiem. Pochyli się nad stylistyką i szczegółowo, zdanie po zdaniu, poprawi wszystkie nieścisłości, wygładzi styl tak, żeby był najbardziej odpowiedni do gatunku tekstu, odszuka i poprawi ewentualne błędy leksykalne, składniowe i gramatyczne.

KOREKTA to sprawdzenie tekstu pod względem zgodności z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego.

Dobry korektor, a takim z pewnością jest Anna Kopaczewska pracuje z mrówczą precyzją, ma w głowie pół słownika i nie waha wertować słowników w poszukiwaniu poprawnej odpowiedzi.

To, czy będziesz uczestniczyć procesie redakcji i/lub korekty i dostaniesz tekst w trybie śledzenia zmian, z widocznymi poprawkami, czy chcesz tylko dostać do rąk gotowy tekst,  już wygładzony – zależy tylko od Ciebie.

Możesz zamówić u nas tylko REDAKCJĘ, koszt to:

350 – 450 zł/arkusz wydawniczy* tekstu literackiego/publicystycznego

450 zł/ar. wyd. tekstu naukowego

jeśli twój tekst ma mniej niż arkusz to liczymy

40 zł/stronę znormalizowaną tekstu literackiego

50 zł/ tekstu naukowego/popularnonaukowego

Możesz zamówić tylko KOREKTĘ, koszt to:

 140 – 160 zł/arkusz wydawniczy

od 6 zł/stronę

Możesz zamówić redakcję i korektę i wtedy zaproponujemy ci pakiet :)

*arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami, ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu