Regulamin Szkoły Pisania Powieści

1. Rekrutacja do Szkoły Pisania Powieści jest prowadzona przez Marię Kulę i Martę Marecką, a uczestnicy zostają zakwalifikowani tylko na podstawie ich decyzji.

2. Grupa od momentu rozpoczęcia Szkoły ma charakter zamknięty, a wszystkie informacje przekazane zarówno przez prowadzącą (Marta Marecka) jak i uczestników mają charakter poufny. Nagrywanie zajęć jest zabronione.

3. Zasady wpłat i rezerwacji oraz rezygnacji:

• Zaliczka w wysokości 500 zł gwarantuje rezerwację miejsca w Szkole Pisania Powieści. Proszę o wpłatę zaraz po otrzymaniu maila o zakwalifikowaniu się do Szkoły.

• Całość kwoty lub pierwszą ratę 1000 zł (minus zaliczka) należy wpłacić najpóźniej do 5 listopada 2021 r.

• W przypadku płatności w ratach uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia drugiej raty 1000 zł do 1 stycznia 2022 r. i trzeciej raty 900 zł do 1 lutego 2022 r.

• W przypadku rezygnacji ze szkoły przed rozpoczęciem zajęć z powodu niezależnego od uczestnika, a uniemożliwiającego mu uczestnictwo w zajęciach, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty minus zaliczka.

• W przypadku rezygnacji ze szkoły w trakcie jej trwania, wpłata nie ulega zwrotowi, a w razie płatności w ratach uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia całej kwoty.

• W przypadku odwołania zajęć przez organizatora (Maria Kula) uczestnicy otrzymają zwrot wpłat.